22 September 2011

Soalan berkaitan gambar foto....“Apakah hukum mengambil gambar photografi untuk keperluan atau ditayangkan?”

Mengambil atau membuat gambar yang berupa dari makhluk bernyawa (sama ada manusia atau haiwan) adalah haram, kecuali bagi tujuan yang amat diperlukan/mendesak, seperti untuk dokumen kerakyatan, passport, dan pengenalan identiti penjenayah bagi tujuan menahan (menangkap/memberkas) dan sebarang apa yang seumpama dengan hal tersebut yang mana sememangnya menuntut keperluan. (Fatwa oleh: Anggota Tetap Penyelidikan Islam & Fatwa yang terdiri daripada, Sheikh 'Abdur-Razzaaq 'Afeefee, Sheikh 'Abdullaah Ibn Ghudayyaan, Sheikh 'Abdullaah Ibn Munee', dan Majlis Fatwa al-Lajnah ad-Daa’imah lil-Buhooth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa, Jil. 1, m/s. 660, Persoalan 3 dari fatwa no. 260)

“Apakah hukumnya memiliki/membeli majalah yang mana di dalamnya mengandungi gambar?” 


Memiliki/membeli majalah yang di dalamnya mengandungi gambar adalah dibenarkan jika tujuannya adalah untuk manfaat dari kandungannya yang di sana mengandungi maklumat berguna. Dan sewajarnya kepada mereka yang memiliki majalah tersebut hendaklah menghapuskan gambar-gambar yang terdapat di dalamnya. Walau bagaimanapun jika tujuan memiliki/membeli majalah tersebut adalah untuk memiliki gambar-gambar yang terdapat di dalamnya, maka untuk itu adalah tidak dibenarkan. (Fatwa oleh: Anggota Tetap Penyelidikan Islam & Fatwa yang terdiri daripada, Sheikh Abdul Aziz bin Bazz, Sheikh 'Abdur-Razzaaq 'Afeefee, Sheikh 'Abdullaah Ibn Ghudayyaan, Sheikh 'Abdullaah Ibn Munee', dan Majlis Fatwa al-Lajnah ad-Daa’imah lil-Buhooth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa, Jil. 1, m/s. 691, Persoalan 2 dari fatwa no. 3079) 


Isu berkaitan gambar banyak kilaf. Yang pasti, gambar-gambar seperti poster artis yang mendedahkan aurat adalah haram seperti dalam buku karya Prof Dr Yusuf Al-Qardhawi (Seni & Hiburan dalam Islam) ms 154. Gambar-gambar wanita telanjang atau setengah telanjang, menampakkan bahagian-bahagian tubuh wanita yang merangsang (tidak menutup aurat), melukis dan menggambarkannya di berbagai tempat yang merangsang syahwat dan membangkitkan keinginan terhadap dunia, sebagaiman dilihat di dalam majalah, surat khabar dan poster.Semua itu tidak diragui keharamannya dari segi siapa yang membuatnya,mengedarkannya, memasangnya di dinding di rumah, pejabat, serta keharaman melihatnya. Itu memang pasti.

Menurut Sheikh Abdul Aziz bin Baz apabila ditanya,“Apa hukum menggantung lukisan di rumah dan tempat-tempat lainnya”? Hukumnya adalah haram jika gambar tersebut adalah gambar makhluk bernyawa, sama ada manusia atau selainnya... (Rujukan: Ibn Baz, Kitab ad-Da’wah, hal. 19-20. Disalin dari buku al-Fatawa asy-Syar’iyyah fi al-Masa’il al-Ashriyyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram, Edisi Indonesia - Fatwa-Fatwa Terkini-3, Terbitan Darul Haq)
 
Tapi sekiranya foto berkenaan merupakan foto untuk disimpan dan bukan untuk digantung rasanya tidak menjadi masalah. Seperti untuk simpanan di dalam album. Sebenarnya penulis rasa pernah mendengar tetapi terlupa, berkaitan gambar-gambar kita yang dilekatkan di dinding.Seingat penulis, penulis pernah terdengar bahawa gambar-gambar ini tidak boleh digantung tetapi lupa sember ceramah dan ustaz mana yang memberitahunya. Semalam penulis menghubungi sahabat penulis seorang guru Kafa yang sama-sama penulis belajar pondok dengannya. Katanya, pernah satu hari dia mengantung gambar arwah datuknya di dinding. Dan selepas itu, datang guru yang mengajar pondok ke rumahnya. Ustaz itu memintanya menurunkan gambar berkenaan. Kenapa perlu diturunkan tidak dijelaskan, sebab penulis lupa. Tapi kalau di ikutkan fatwa-fatwa di atas, rasanya kamu semua sudah mendapatkan jawapannya.

Sekiranya kita meragu sama ada tindakan kita itu betul atau salah ada baiknya kita meninggalkan terus perkara berkenaan. ”Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu.” (Hadis Riwayat Ahmad, 1/200. Disahihkan oleh Ahmad Syakir dalam tahqiqnya terhadap Musnad, 3/169. ath-Thayalisi, m.s. 163, no. 1178 dan al-Albani mensahihkannya dalam Jamius Shaghir, no. 3372 dan 3373)

Demikian juga dalam hadis berikut ini dari Nu’man bin Basyir Radiyallahu ‘anhu secara marfu’,

“Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka dia telah membersihkan Dien (agama) dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh kepada yang haram, seperti penggembala sedang menggembalakan ternaknya di sekitar tempat yang di pagar (terlarang), hampir-hampir ia terjatuh padanya.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim). 
 
Maaf ilmu penulis cukup sedikit dan penulis seorang yang jahil. Kalau masih meragui dan was-was. Tanyalah pada yang lebih arif dan berilmu.No comments:

Post a Comment